Realizowane projekty

Łódzka Akademia Liderów III

Celem projektu zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia 40 osób (22 kobiety / 18 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia. 

Rekrutacja: zakończona

M(ŁODZI) bogaci doświadczeniem!

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób pozostających bez pracy,
w tym 50 osób biernych zawodowo i 30 osób bezrobotnych.

Rekrutacja: zakończona

Projekty zakończone

Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE!

Celem projektu był wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez stworzenie szansy na samozatrudnienie 40 Uczestnikom Projektu (24K,16M) w wieku 18-29 lat.

Projekt zakończony