Forecast Consulting - inwestycje rozwojowe

Doradztwo, szkolenia, warsztaty

Działamy w trzech głównych obszarach

Usługi rozwojowe

Projektujemy i realizujemy inwestycje rozwojowe
w ramach własnej Naszej oferty komercyjnej.

Dopasowujemy je i wdrażamy dla klientów zgodnie
z potrzebami organizacji.

Dofinansowania z UE

Na runku dofinansowań unijnych działamy od 2010 r. Specjalizujemy się w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach środków UE oraz programów krajowych.

 

Kursy językowe

Uruchamiamy własną szkołę języków obcych. W ofercie znajdują się obecnie kursy języka angielskiego
i niemieckiego.

Nasze kursy wyróżnia nacisk położony na słownictwo
oraz zagadnienia ekonomiczne i finansowe.

O nas

logo forecast

Forecast Consulting Sp. z o.o.

Na Łódzkim rynku działamy od 2010r. Przedmiotem naszej działalności są kompleksowe projekty rozwojowe i aktywizujące, także finansowane ze środków Unii Europejskiej. Zrealizowaliśmy 19 dużych przedsięwzięć o wartości przekraczającej 24 mln złotych. Uczestniczyły w nich 1 884 osoby.

Mamy wieloletnie doświadczenie w planowaniu i realizacji sesji doradczych, warsztatów rozwojowych, kursów językowych, szkoleń i staży zawodowych oraz w kreowaniu możliwości uruchamiania pierwszej działalności gospodarczej. Naszymi Partnerami biznesowymi są przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe.

Celem naszych działań jest zmiana postaw, podnoszenie kompetencji, kwalifikacji, poprawa sytuacji zawodowej, jednym słowem szeroko rozumiane inwestycje rozwojowe w ludzi.

Wnioski o dofinansowanie
Szkolenia, warsztaty strategiczne, doradztwo
Przygotowywanie biznesplanów
Kursy językowe

Propozycje szkoleniowe

Twórcze działania - kreatywność a praca

800,00 zł + VAT
 • 1 dzień (8h) - warsztat stacjonarny
 • Trenerka - psycholog i wokalistka
 • Nowe podejście - warsztaty i ćwiczenia z głosem i oddechem
 • Warsztat przydatny w każdej pracy

Tworzenie koncepcji wniosku
o dofinansowanie projektu

2 600,00 zł. + VAT
 • 2 dni (16h) - szkolenie stacjonarne
 • Aspekty merytoryczne i finansowe
 • 2h indywidualnych konsultacji koncepcji z ekspertem
 • Praca nad własnym pomysłem

Warsztaty strategiczne dla firm
i start-upów

22 000,00 zł. + VAT
 • 3 dni (24h) w formie stacjonarnej
 • Wymagany udział min. 4 przedstawicieli
 • Certyfikowani i doświadczeni trenerzy biznesu
 • Praca na wartościach organizacji

Profile społecznościowe

Realizowane projekty

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia 40 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zamieszkujących wybrane powiaty w woj. łódzkim.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób pozostających bez pracy poprzez nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych w ramach kompleksowego programu stażowego.
Celem projektu jest wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez stworzenie szansy na samozatrudnienie 40 osobom w wieku 18-29 lat, zamieszkującym wybrane powiaty w woj. łódzkim poprzez objęcie ich wsparciem w zakresie zakładania i prowadzenia własnej firmy.

Kontakt

Porozmawiajmy!

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Forecast Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Walerego Wróblewskiego 18 lok. 810 (93-578) w celu kontaktu i udzielania informacji związanych z przesłaną wiadomością i ofertą usług przedstawioną na witrynie internetowej www.forecast.com.pl. Zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych - Klauzula informacyjna RODO.”