Tworzenie koncepcji wniosku o dofinansowanie projektu

O inwestycji rozwojowej

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego podjęcia się przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w naborach ogłaszanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy pozyskają wiedzę na temat wymagań konkursowych, dobrych praktyk w zakresie planowania projektu oraz sposobów przygotowywania budżetu projektu.

Liczba godzin szkolenia: 16 godz.
Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cena netto: 2 600,00 zł.

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest do pracowników organizacji (uczelni, instytucji szkoleniowych, fundacji, stowarzyszeń etc.), które składają lub planują rozpocząć składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. samodzielnie, jak i dla zespołów zajmujących się przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają doświadczenie w zakresie składania wniosków o dofinansowanie, ale także osoby, które nie posiadają wiedzy w tym obszarze i dopiero rozpoczynają starania o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć ze źródeł zewnętrznych.

Program ramowy

 1. Czym jest projekt i dlaczego jego realizacja jest potrzebna?
 2. Wytyczne nadrzędne oraz zasady horyzontalne.
 3. Wniosek o dofinansowanie – części merytoryczne.
 4. Wniosek o dofinansowanie – budżet i harmonogram projektu.
 5. Analiza dokumentacji konkursowej – kryteria wyboru projektów.

Wymagania wejściowe

Od uczestników nie jest wymagane doświadczenie w aplikowaniu o środki z Unii Europejskiej.
 1. Zgłoszenie chęci udziału: przesłanie wypełnionego zgłoszenia drogą mailową: szkolenia@forecast.com.pl – we wskazanych terminach.
 2. Wniesienie opłaty za udział w szkoleniu na minimum 2 dni robocze przed jego rozpoczęciem.
 3. Aktywne uczestnictwo i otwartość, które zawsze wzmacniają efekty udziału w inwestycjach rozwojowych!

Dodatkowe informacje

Warunkiem uruchomienia szkolenia jest udział min. 6 osób (wniesiona opłata).

Usługa oferowana jako otwarta, ale może być również zrealizowana w formie zamkniętej w jednej organizacji – wymagana deklaracja udziału min. 6 osób. W takim wypadku cena nie obejmuje kosztów logistycznych: zapewnienia sali szkoleniowej, cateringu dla uczestników, zakwaterowania i wyżywienia trenera.

Czas trwania prezentowany jest w godzinach dydaktycznych (1h = 45 minut) i uwzględnia 2 przerwy (kawową i obiadową) na dzień szkoleniowy.

Pytania prosimy wysyłać na adres: szkolenia@forecast.com.pl lub przez formularz kontaktowy na stronie głównej.
Informacje można uzyskać również pod numerami telefonów: 42 239 79 86 lub 533 300 225.

Prowadzący

zdjęcie trenera damian

Damian Strzałkowski

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją i rozwojem zespołu pracowników oraz zarządzaniu projektami

 • Ekspert ds. projektów finansowanych ze środków UE.
 • 12 lat doświadczenia w opracowywaniu koncepcji projektów.
 • 8 lat doświadczenia w zarządzaniu organizacją i zespołem.
 • Certyfikowany trener biznesu.
 • Lubi muzykę - zwłaszcza z płyt winylowych.

logo_forecast

Renata Wielgus

Od perspektywy finansowania 2007-2013 analizuje dokumentację naborów wniosków. Wytyczne i regulaminy objaśnia w sposób pozwalający wpisać w nie koncepcję projektu.

 • Ekspertka ds. projektów finansowanych ze środków UE.
 • 7 lat doświadczenia we współpracy z firmami aplikującymi o dofinansowania.
 • Ukończyła studia podyplomowe w obszarze zarządzania innowacjami.
 • Uwielbia teatr i operę.

Jesteś zainteresowany/a tym Tematem?

Kliknij przycisk po prawej stronie i pobierz formularz zgłoszeniowy. Skan wypełnionego i podpisanego formularza prześlij na adres: szkolenia@forecast.com.pl.
Masz pytania? Skorzystaj z opcji kontaktu na stronie głównej lub zadzwoń: 533 225 300.