Warsztaty strategiczne

O inwestycji rozwojowej

W ogólnym ujęciu celem tego rodzaju warsztatów jest zgromadzenie w jednym, właściwie wybranym, miejscu osób mających bezpośredni wpływ na losy firmy i stworzenie możliwie najlepszych warunków (w szerokim rozumieniu) do przeprowadzenia otwartej dyskusji nakierowanej na obecną sytuację biznesową. Następnie – w ściśle określonej sekwencji i przy użyciu dopasowanej metodyki – wypracowanie kluczowych elementów strategii rozwoju oraz komunikacji, a finalnie operacyjnych celów biznesowych i planu działań w perspektywie krótko lub/i średnioterminowej.

Liczba godzin szkolenia: 24 godz.
Czas trwania szkolenia: 3 dni

Cena netto: 22 000,00 zł.

Dla kogo?

Warsztaty strategiczne adresowane są do kadry zarządzającej firmą / przedsiębiorstwem / organizacją, a więc do właścicieli, zarządów i managerów, zwykle wyższego szczebla. Warsztaty strategiczne są dla menedżerów fundamentem do realizowania na co dzień planu działania, który oparty jest o rzeczywistą sytuację tu i teraz. 

Program ramowy

 1. Wartości
 2. Wizja
 3. Misja
 4. Analiza SWOT
 5. Strategia
 6. Cele i plan działania

Podaj wymagania wejściowe

 1. Zgłoszenie chęci udziału: przesłanie wypełnionego zgłoszenia drogą mailową: szkolenia@forecast.com.pl – we wskazanych terminach.
 2. Wniesienie opłaty za udział w szkoleniu na minimum 2 dni robocze przed jego rozpoczęciem.
 3. Aktywne uczestnictwo i otwartość, które zawsze wzmacniają efekty udziału w inwestycjach rozwojowych!

Dodatkowe informacje

Warunkiem uruchomienia szkolenia jest udział min. 4 osób (wniesiona opłata).

Usługa oferowana jako otwarta, ale może być również zrealizowana w formie zamkniętej w jednej organizacji – wymagana deklaracja udziału min. 6 osób. W takim wypadku cena nie obejmuje kosztów logistycznych: zapewnienia sali szkoleniowej, cateringu dla uczestników, zakwaterowania i wyżywienia trenera.

Czas trwania prezentowany jest w godzinach dydaktycznych (1h = 45 minut) i uwzględnia 2 przerwy (kawową i obiadową) na dzień szkoleniowy.

Pytania prosimy wysyłać na adres: szkolenia@forecast.com.pl lub przez formularz kontaktowy na stronie głównej.
Informacje można uzyskać również pod numerami telefonów: 42 239 79 86 lub 533 300 225.

Prowadzący

zdjęcie trenera Maciej Rzepkowski

Maciej Rzepkowski

Trener główny warsztatów. Od ponad 16 lat bierze udział w projektach rozwojowych, szkoleniowych i doradczych dla firm o różnorodnej strukturze organizacyjnej i wielkości.

 • Certyfikowany trener binzesu (Brian Tracy International).
 • Certyfikowany coach ICI.
 • Certyfikowany diagnosta inteligencji emocjonalnej.
 • Posiada doświadczenie w sektorze bankowym, w przemyśle i sprzedaży.
 • Zakochany w kulturze ludowej - aktywny działacz Zespołu Pieśni i Tańca Dobroń.

zdjęcie trenera damian

Damian Strzałkowski

Trener wspierający warsztatów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją i rozwojem zespołów pracowników oraz zarządzaniu projektami. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem.

 • Ekspert ds. projektów finansowanych ze środków UE.
 • 12 lat doświadczenia w opracowywaniu koncepcji projektów.
 • 8 lat doświadczenia w zarządzaniu organizacją i zespołem.
 • Certyfikowany trener biznesu.
 • Lubi muzykę - zwłaszcza z płyt winylowych.

Zainteresowało Cię to szkolenie?

Kliknij przycisk po prawej stronie i pobierz formularz zgłoszeniowy. Skan wypełnionego i podpisanego formularza prześlij na adres: szkolenia@forecast.com.pl.
Masz pytania? Skorzystaj z opcji kontaktu na stronie głównej lub zadzwoń: 533 225 300.