szkolenia

 

Zapraszamy na szkolenie, którego cele wynikają ze zmian prawnych, które nastały w 2022r.

Szkolenie "Naliczanie wynagrodzeń w Nowym Ładzie 2022"

2022 rok to rok największych od kilkudziesięciu lat zmian w polskim systemie podatkowym. Rewolucja ta dotyka wszystkich pracowników oraz podmioty gospodarcze. Program Polski Ład jednak wywołuje wiele pytań i wątpliwości, na które odpowiedzi i rozwiązań szukamy.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznego zastosowania postanowień Polskiego Ładu w zakresie nowych zasad naliczania wynagrodzeń dla pracowników, zleceniobiorców, członków zarządu. Program szkolenia szczegółowo traktuje zagadnienia związane z naliczaniem wynagrodzeń, także w kontekście ewolucji przepisów Polskiego Ładu na przestrzeni czasu. Uwzględnia się stan prawny na dzień rozpoczęcia szkolenia.

Program szkolenia.

 • Podstawy Prawne- Polski Ład 2022
 • Minimalne wynagrodzenie 2022
 • Terminy opłacania składek
 • Progi podatkowe
 • Kwota wolna od podatku
 • Koszty uzyskania przychodu
 • Ulga dla klasy średniej
 • Świadczenia chorobowe a ulga dla klasy średniej
 • Składka zdrowotna
 • Zmiany w rozliczaniu umów-zlecenia
 • Nowe ulgi 2022
 • Przykłady praktyczne zmian

 

Forma szkolenia:

 • Warsztaty

 

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy działów kadr i płac
 • Przedstawiciele kadry zarządzającej i kierowniczej firm
 • Pracodawcy
 • Osoby zainteresowane tematyką zmian w zakresie naliczania wynagrodzeń w warunkach działania Polskiego Ładu

 

Korzyści dla uczestników:

 • Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzy z zakresu aktualnie obowiązujących zasad naliczania wynagrodzeń
 • Tryb warsztatowy zajęć pozwoli uczestnikom na praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej podczas szkolenia oraz zminimalizuje możliwość popełnienia błędów w pracy zawodowej
 • Uczestnicy szkolenia będą otoczeni opieką trenera do 5 dni po zakończeniu szkolenia – będą mieli możliwość zadawania pytań zgodnie z tematyką szkolenia.

 

Termin szkolenia:

 • 17.02.2022r. (czwartek) - godz. 9.00-15.00
 • 03.03.2022r. (środa)- godz. 9.00-15.00
 • 10.03.2022r. (czwartek) - godz. 9.00-15.00
 • 12.03.2022r. (sobota) - godz. 9.00-15.00 
 • 13.03.2022r.(niedziela) - godz. 9.00-15.00

 

Cena szkolenia:

 • Szkolenie w trybie stacjonarnym/hybrydowym: 650,00 zł netto (+ 23%VAT)

 

Miejsce realizacji:

ul. Wróblewskiego 18, sala 1103a (93-578 Łódź)

lub opcjonalnie Ms Teams dla szkolenia formule hybrydowej

 

Maksymalna liczba osób na szkoleniu: 10

 

Rezerwacja miejsc:

 • Wpłata 150,00 zł netto.

 

 ZAPRASZAMY! 

Więcej informacji pod nr tel: 533 300 225.