Kalendarz prac

Informacje o ogłoszonych konursach i bieżących pracach Forecast Consulting

Konkursy w ramach Działania 6.2 organizowane przez WUP w Rzeszowie

wtorek, 22 maja 2012

Zakończenie naboru wniosków na konkurs nr 20/POKL/6.2/2012 oraz konkurs nr 21/POKL/6.2/2012.