Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Zmiana w regulaminie projektu "Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu"

środa, 16 lipca 2014

Zmiana w regulaminie projektu "Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu"

Szanowni Państwo! W dniu 16 lipca Kierownik projektu zatwierdził nowy regulamin projektu pt. "Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu". Wprowadzona zmiana dotyczy wyłącznie §6 punkt 1. Nowe brzmienie paragrafu jest następujące:

"Uczestnikiem szkoleń może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
- jest w wieku 50-64 lata,
- zamieszkuje i/lub pracuje na terenie województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
- jest osobą pracującą lub bezrobotną (zarejestrowaną we właściwym Powiatowy Urzędzie pracy jako osoba bezrobotna)."

Wprowadzenie dodatkowego punktu wynika z naszej troski o kandydatów. Jasna informacja rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczących satusu na rynku pracy osób, które mogą zostać zakwalifikowane na bezpłatne szkolenia.

Powyższa zmiana jest zgodna z treścią wniosku o dofinansowanie projektu i umową o dofinansowanie zawartą z Urzędem Marszałkowksim Województwa Łódzkiego, na podstawie których realizowany jest projekt.