Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach - 2.1.2 RPO Opolskiego!

poniedziałek, 30 listopada 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków: od 23 listopada 2020 r. do 8 stycznia 2021 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 2 000 000 PLN
    • Minimalna kwota dofinansowania projektu – 50 000 PLN
    • Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 300 000 PLN

PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020 tj.:

1) wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B);

2) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E);

3) wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie województwa opolskiego.

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl