Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Uczelnia Dostępna

wtorek, 07 maja 2019

Przypominamy o możliwości aplikowania na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 dla działania Uczelnia Dostępna.


Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków: od 15 kwietnia 2019 r. (od godz. 08:15) do 28 czerwca 2019 r. (do godz. 14:00)
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 200 000 000,00 PLN
  • Planowany wkład własny: 3%

PRZEDMIOT KONKURSU:

  • Uczelnie wybrane do dofinansowania otrzymają wsparcie na likwidację barier w dostępie do studiów oraz będą mogły wprowadzić do swoich programów nauczania działania zapewniające ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami (na przykład: egzaminy czy wykłady on-line; możliwość załatwienia spraw studenckich przez Internet). Co istotne, projekt nie może dotyczyć wyłącznie działań związanych z niwelowaniem barier architektonicznych w budynkach i musi obejmować swoim zakresem merytorycznym równocześnie inne działania zwiększające dostępność edukacji dla tej grupy osób.

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

  • Szkoły wyższe

 

GRUPA DOCELOWA:

  • uczelnie,
  • studenci,
  • kadra uczelni, tj. kadra dydaktyczna, administracyjna, zarządzającaZapraszamy do kontaktu pod nr 533-300-225!