Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

SZYBKA ŚCIEŻKA 2020 - pierwszy nabór już 7 lutego!

środa, 15 stycznia 2020

INFORMACJE OGÓLNE

Termin składania wniosków o dofinansowanie:

 • I runda – 7 lutego 2020r. – 6 marca 2020r.
 • II runda – 7 marca 2020r. – 3 kwietnia 2020r.
 • III runda – 4 kwietnia 2020r. – 30 kwietnia 2020r.
 • IV runda – 01 maja 2020r. – 1 czerwca 2020r.

Alokacja przeznaczona na poszczególne rundy:

 • I runda – 300 000 000 złotych ( dla dużych przedsiębiorstw)
 • II runda – 100 000 000 złotych ( dla dużych przedsiębiorstw)
 • III runda – 500 000 000 złotych (dla MŚP)
 • IV runda – 300 000 000 złotych (dla MŚP)

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:

 • 1 mln złotych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP
 • 2 mln złotych – w przypadku pozostałych projektów

PODMIOTY UPRAWNIONE DO APLIKOWANIA O ŚRODKI:

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski

 • przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie albo
 • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw, albo
 • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum
  • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa
  • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,
  • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%
  • w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

CO PODLEGA DOFINANSOWANIU

Dofinansowania na realizację projektów, które obejmują

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
 • eksperymentalne prace rozwojowe

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Regiony słabiej rozwinięte -  wszystkie województwa poza województwem mazowieckim. O przypisaniu projektu do regionu słabiej rozwiniętego decyduje miejsce realizacji projektu, które wnioskodawca wskazał we wniosku.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl