Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Szkolenia informatyczne dla pracowników gmin - Polska Cyfrowa

poniedziałek, 03 czerwca 2019

Możliwość Aplikowania na Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej - V nabór

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 30.06.2019 do 31.07.2019
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 100 000 000 zł
 • Planowany wkład własny: brak


PRZEDMIOT KONKURSU:

 • Typy projektów
  • Rozwój kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury.
 • W ramach Działania 3.2 dofinansowanie udzielone zostanie projektowi, który w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:
  • e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych
  • rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych,
  • pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

 • organizacje pozarządowe
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • instytucje publiczne z obszaru nauki
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji
 • instytucje publiczne z obszaru kultury
 • szkoły wyższe
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

GRUPA DOCELOWA:

 • Pracownicy gminnych samorządowych instytucji kultury oraz uczniowie w wieku 10-18 lat.


Zapraszamy do kontaktu pod nr 533-300-225!