Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Rekrutacja do projektu "Zostań łódzkim przedsiębiorcą!"

poniedziałek, 09 marca 2020

REKRUTACJA DO PROJEKTU 

Informujemy, iż 16 marca 2020 r. rozpoczynamy nabór zgłoszeń do projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !”.
Nabór będzie prowadzony do 31 marca 2020 r., lub do momentu otrzymania maksymalnie 70 formularzy rekrutacyjnych.
Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08:00 do 15:00.
Dokumenty można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu: ul. Walerego Wróblewskiego 18 pok. 806, 93-578 Łódź.
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.
Realizator projektu nie dopuszcza zgłoszeń dokonywanych drogą elektroniczną. 

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji do projektu. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne do projektu znajdują się
w zakładce „REKRUTACJA” na stronie www.zostanlodzkimprzedsiebiorca.pl