Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Przypominamy, że dziś ruszył nabór wniosków w ramach RPO województwa łódzkiego oraz PO WER

poniedziałek, 16 listopada 2015

Przypominamy, że z dniem dzisiejszym rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej VIII. Rynek pracy, Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych. Również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczyna dzisiaj przyjmowanie projektów w ramach konkursu w programie Akademickie Biura Karier dla działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój.

 

8.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

 

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym


Zapraszamy do współpracy!