Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Przypominamy o trwającym naborze wniosków na konkurs 8.3 w Lubuskiem

środa, 06 kwietnia 2016

Przypominamy, że w województwie lubuskim ogłoszono konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych dla osi priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja.

 

Termin naboru wniosków: 31 marca 2016 r. – 16 maja 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 15 000 000, 00 zł

Wkład własny: 10 % wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł

Maksymalna wartość projektu: 5 000 000,00 zł

Szczegółowe informacje: http://www.forecast.com.pl/aktualnosci/news-konkurs_na_szkolenia_jezykowe_i_komputerowe_w_lubuskiem.html


Zapraszamy do współpracy !