Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Program Rozwoju Kompetencji - druga edycja konkursu dla szkół wyższych

piątek, 01 kwietnia 2016

Serdecznie zapraszamy do aplikowania w konkursie dedykowanym szkołom wyższych w ramach PROGRAMU ROZWOJU KOMPETENCJI Działanie 3.1 Kompetencje
 w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Termin naboru wniosków: 4 maja 2016 r. – 7 czerwca 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 250 000 000,00 zł

Wkład własny: 3 % wartości projektu.


Przedmiot konkursu:

Projekty dotyczące podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu  
o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) poprzez:
  • certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
  • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
  • dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,
  • wizyty studyjne u pracodawców.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Wnioskodawcą projektu jest wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych


Grupa docelowa

Projekt obejmuje swym działaniem od jednego do maksymalnie czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.


Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 42 239 79 86 lub pisząc na adres e-mail: biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy !