Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE: II.2: INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PODDZIAŁANIE: II.2.1: MODELE BIZNESOWE MŚP REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

czwartek, 09 maja 2019

Możliwość aplikowania na konkurs - OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE: II.2: INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PODDZIAŁANIE: II.2.1: MODELE BIZNESOWE MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 dla Województwa Łódzkiego.


OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

DZIAŁANIE: II.2: INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

PODDZIAŁANIE: II.2.1: MODELE BIZNESOWE MŚP

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020


 INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • Termin składania wniosków: 29 kwietnia 2019 r. – 28 czerwca 2019 r.
 • Alokacja przeznaczona na dofinasowanie: 4 295 000,00 zł
 • Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2019 r.
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu : 50 000 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 50% wydatków kwalifikowalnych.

 

PRZEDMIOT KONKURSU

 • Typ projektu podlegający dofinansowaniu:
  • opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu.
 • Przez nowy model biznesowy przedsiębiorstwa zmierzający do jego internacjonalizacji należy rozumieć opracowanie dotyczące wprowadzenia nowych lub już istniejących produktów (wyrobów lub usług) przedsiębiorstwa wyłącznie na nowe zagraniczne rynki zbytu. Nowy model biznesowy przedsiębiorstwa musi:
  • być opracowaniem o zindywidualizowanym i spersonalizowanym charakterze,
  • określać strategię przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji,
  • zostać sporządzony zgodnie ze Wzorem nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji.


PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE

 • Konkurs skierowany jest do następujących typów podmiotów (Beneficjentów):
  • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).Zapraszamy do kontaktu pod nr 533-300-225!