Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Ogłoszono otwarty konkurs 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w województwie lubelskim

piątek, 02 października 2015

Niezmiernie miło nam oznajmić, że Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił otwarty konkurs nr RPLU.12.03.00-12.00-06-001/15 w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.

Termin składania wniosków: 30 października 2015 r. - 30 czerwca 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 15 000 000,00 zł

Wkład własny: 10 % wartości projektu.
Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł

Przedmiot konkursu

Zwiększenie liczby osób dorosłych, które uzyskały kwalifikację lub nabyły kompetencje adekwatne do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy  oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych osób dorosłych w zakresie ICT i języków obcych poprzez realizację następujących typów projektu:

  • szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem certyfikacji
  • szkolenia językowe zakończone procesem certyfikacji

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:
  • wszystkie podmioty, które mają możliwość prowadzenia oferty edukacyjnej dla osób dorosłych, w zakresie ICT bądź języków obcych;
  • podmioty uprawnione do potwierdzania umiejętności z zakresu ICT bądź języków obcych. 
Grupa docelowa:
Osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT bądź języków obcych z terenu woj. lubelskiego.
 
Kryteria premiujące:
  • Grupę docelową stanowią w co najmniej 20% osoby z niepełnosprawnościami (10 pkt)
  • Grupę docelową stanowią w co najmniej 30% osoby w wieku 50 lat i więcej (30 pkt)

 Szczegółowych inforamacji udzielamy pod nr tel 42 239 79 86 lub mailowo: biuro@forecast.com.pl. Zapraszamy do współpracy !