Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Nowe kierunki studiów - konkurs na projekty dla szkół wyższych

czwartek, 03 marca 2016

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia można składać projekty na Nowe Programy Kształcenia dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa  w ramach Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  dla osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Termin naboru wniosków:
1 kwietnia 2016 r. – 1 lipca 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinasowanie: 200 000 000 zł

Wkład własny: 3% wartości projektu.


Przedmiot konkursu:

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, uzupełnione o co najmniej jeden  
z poniższych elementów:
  • tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
  • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

Wnioskodawcą projektu jest wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych.

 

Maksymalna wartość projektu wynosi:
  • dla uczelni kształcących do 4000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 4 000 000 zł,
  • dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 6 000 000 zł,
  • dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 12 000 000 zł.


Więcej informacji można uzyskac pod nr tel. 42 239 79 86 lub pisząc do nas wiadomość na adres e-mail: biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy !