Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Międzynarodowe Programy Kształcenia dla szkół wyższych

czwartek, 09 czerwca 2016

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczące poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór  ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza. Edukacja Rozwój 2014-2020.


Termin naboru wniosków: 27 czerwca 2016 r. – 29 lipca 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 145 000 000,00 zł

Wkład własny: 3% wartości projektu.


Przedmiot konkursu

Projekty Międzynarodowych Programów Kształcenia, zawierające:

  1. Realizację programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców studiujących w Polsce.
  2. Realizację międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym.
  3. Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Wnioskodawcą projektu jest wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna Nie wyklucza się zatem objęcia projektem studentów studiów niestacjonarnych. IP wymaga jednakże, by dla zapewnienia należytej jakości projektu oraz realizacji celów Osi III w zakresie podnoszenia kompetencji osób wchodzących na rynek pracy, oferta kształcenia w ramach projektu była kierowana przez uczelnię także do studentów studiów stacjonarnychWiecej informacji można uzyskać kontaktując się z nami  pod numerami telefonów: 42 239 79 86, 533 300 225 lub pisząc do nas wiadomość na adres e-mail: biuro@forecast.com.pl

Zapraszamy do współpracy !