Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs dla Akademickich Biur Karier

czwartek, 05 listopada 2015

Niezmiernie miło nam poinformować,  że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki   i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER konkurs nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 na projekty, dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 

Termin naboru wniosków: 16 listopada 2015 r. - 16 grudnia 2015 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 35 000 000,00 zł

Wkład własny: 3% wydatków kwalifikowalnych

 

Przedmiot konkursu
Projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Maksymalna wartość projektu:
  • dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 700 000 zł, 
  • dla uczelni kształcących 4001-12 000 studentów  – 1 500 000 zł,
  • dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 2 500 000zł.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Wnioskodawcą projektu jest wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, która w swej strukturze organizacyjnej posiada akademickie biuro karier lub inną jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów.

 

 


Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami pod nr tel. : 42 239 79 86 lub mailowo biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy!