Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 3.4 Zarządzanie w Instytucjach szkolnictwa wyższego

czwartek, 11 czerwca 2015


Informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza konkurs nr 1/ ANTP/POWER/3.4/2015  
w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w Instytucjach szkolnictwa wyższego na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie: 100 000 000, 00 zł

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 97 %

Wnioski należy składać w terminie od 22 czerwca do 22 lipca 2015 r.

Dofinansowanie mogą otrzymać następujące podmioty:

  • szkoła publiczna bądź niepubliczna

  • grupa uczelni, która pod przewodnictwem lidera wdrażać będzie jeden system antyplagiatowy we wszystkich uczelniach należących do grupy.

 

Środki finansowe mogą być przekazane na realizację projektów wdrażających zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez działania związane z obsługą programów antyplagiatowych, w tym projektów:

  • zakładających tworzenie albo modyfikację funkcjonującego w jednostce systemu antyplagiatowego

  • mających na celu opracowanie lub wdrożenie w jednostce precyzyjnych procedur antyplagiotowych zgodnych z obowiązującym prawem.
     

Maksymalna wartość projektu wynosi:

  • 1 000 000 – dla uczelni kształcących do 4000 studentów

  • 1 500 000 – dla uczelni kształcących od 4001 do 12 000 studentów

  • 2 000 000 – dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów.

 

Wszelkie informacje odnośnie konkursu oraz współpracy można uzyskać pod nr telefonu 42 239 79 86 oraz kierując pytanie na adres mailowy: biuro@forecast.com.pl