Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

czwartek, 11 czerwca 2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.


Alokacja przeznaczona na konkurs: 250 000 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97 %.

 

Nabór wniosków trwa od 22 czerwca do 22 lipca 2015 r.

 

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie:

  • szkoła publiczna lub szkoła niepubliczna, kształcącą co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych, w której kierunek lub kierunki , na którym realizowane będą działania w ramach projektu, nie posiada w momencie zgłoszenia negatywnej oceny jakości kształcenia ani obowiązującej negatywnej oceny PKA.

  • grupa uczelni, która pod przewodnictwem lidera tej grupy, realizować będzie projekt.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które na celu mają wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy.

Maksymalna wartość projektu wynosi:

  • 3 000 000 zł – dla uczelni kształcących do 4000 studentów

  • 5 000 000 zł – dla uczelni kształcących od 4001 do 12 0000 studentów

  • 10 000 000 zł – dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów.

 

Zapraszamy do współpracy!

Szczegółowe informacje można otrzymać kontaktując się pod nr telefonu 42 239 79 86 lub mailowo biuro@forecast.com.pl