Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

środa, 23 września 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

 

Termin naboru wniosków: 31 sierpnia 2015 r. - 30 grudnia 2015 r.

Alokacja na dofinansowanie:

  • projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim – 4 484 000, 00 zł

  • projekty zlokalizowane w województwie innym niż mazowieckie – 41 616 000, 00 zł.

 

Minimalna wartość projektu: 60 000,00 zł.

Maksymalna wartość projektu: 400 000,00 zł.

 

Maksymalna intensywność dofinansowania:

  • 80% wartości projektu dla mikro i małego przedsiębiorcy

  • 70% wartości projektu dla średniego przedsiębiorcy

 

Przedmiot i cel konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów obejmujących zakup od wykonawcy, usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Projekty te mogą dodatkowo obejmować zakup od wnioskodawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa powyżej.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, do których należy zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

  • mikroprzedsiębiorstwa

  • małe przedsiębiorstwa

  • średnie przedsiębiorstwa, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do rejestru.


 
Szczegółowych informacji można zaczerpnąć kontaktując się z nami pod nr tel 42 239 79 86 lub mailowo: biuro@forecast.com.pl.
Zapraszam do współpracy !