Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

piątek, 08 maja 2015

Bardzo miło nam poinformować, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs na realizację projektów ukierunkowanych na podnoszenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R, w prowadzonej działalności w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty

  • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa,
  • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Termin składania wniosku : 4 maja 2015 r. - 31 grudnia 2015 r.

 

Alokacja na konkurs wynosi  1,6 mld zł

(z których 140 mln zł wyłącznie dla projektów z woj. mazowieckiego, a reszta – 1,46 mld zł – na projekty w pozostałych województwach).


Poziom dofinansowania wynosi nawet do 80% dla badań przemysłowych i do 60% dla prac rozwojowych.


Minimalna wysokość kosztów kwalifikowalnych Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln zł. Natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to:

  • 20 mln EUR dla projektów obejmujących w ponad 50% – badania przemysłowe,
  • 15 mln EUR dla projektów obejmujących w ponad 50% – prace rozwojowe.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty:

  • obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty bez prac rozwojowych są wykluczone z możliwości dofinansowania),
  • wpisujące się w dokument ,,Krajowe inteligentne specjalizacje” tj. zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami, innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (nanoprocesy i nanoprodukty, sensory, technologie ogólnoinformacyjne, elektronika oparta na polimerach przewodzących, automatyzacja i robotyka procesów technologicznych, optoelektroniczne systemy i materiały, inteligentne technologie kreacyjne),
  • w których Wnioskodawca zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu(1/ wprowadzenie do własnej działalności, 2/ udzielenie licencji, 3/ sprzedaż praw do wyników),
  • obejmujące zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu,
  • dotyczące innowacji produktowej lub procesowej,

 

Zapraszamy do współpracy!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 42 239 79 86 lub mailowo
biuro@forecast.com.pl