Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Go to Brand!

czwartek, 16 stycznia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:  od 11 lutego 2020 r. do 11 maca 2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  300 000 000,00 zł
 • Maksymalna intensywność wsparcia wynosi:
  • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
  • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
   • do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;
   • do 75% - dla małego przedsiębiorcy;
   • do 85% - dla mikroprzedsiębiorcy.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 1 000 000,00 zł.
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi: 425 670,00 zł
PRZEDMIOT KONKURSU:

Promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym poprzez udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne oraz finansowanie kosztów usługi doradczej.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, których lokalizacja projektu znajduje się w województwie innym niż mazowieckie, pochodzą z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym:

 • biotechnologia i farmaceutyka,
 • budowa i wykańczanie budowli,
 • części samochodowe i lotnicze,
 • maszyny i urządzenia,
 • moda polska,
 • IT/ICT,
 • jachty i łodzie rekreacyjne,
 • polskie specjalności żywnościowe,
 • sprzęt medyczny,
 • branże kosmetyczna,
 • meblarska,
 • usług prozdrowotnych.

RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO DOFINANSOWANIA:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie (pomoc publiczna),
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie (pomoc de minimis),
 • koszty reklamy w mediach targowych,
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl