Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Go to Brand

piątek, 25 stycznia 2019

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na Go to Brand na udział w targach zagranicznych, misjach gospodarczych innych imprezach, gdzie można promować polskie produkty. Uprawnieni do pozyskania środków są przedstawiciele sektora MŚP. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 25 lutego 2019 r. – 4 kwietnia 2019 r.

KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 30 000 000,00zł
 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 120 000 000,00 zł

 

PRZEDMIOT KONKURSU

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

 • w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego,
 • w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego -  do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych
 • w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis
  • do 60% - dla średniego przedsiębiorcy,
  • do 75% - dla małego przedsiębiorcy,
  • do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego,
  • do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.
FINANSOWANE DZIAŁANIA:
 • Działania promocyjne związane z udziałem w targach,
 • Działania promocyjne związane z udziałem w wyjazdowych misjach gospodarczych,
 • Działania promocyjne zawiązane z organizacją przyjazdowych misji gospodarczych,
 • Działania promocyjne związane z udziałem w seminariach, kongresach i konferencjach.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontakru pod nr te. 533 300 225.
Zapraszamy do współpracy !