Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Fundusze unijne 2014-2020 dla łódzkiego - szkolenie

środa, 01 października 2014

Zapraszamy na szkolenie pt. "Fundusze unijne 2014-2020 dla łódzkiego"!

Udział w nim umożliwi Państwu poznanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, typów dofinansowywanych w nim działań, uprawnionych podmiotów, a także ramowych zasad przyznawania dofinansowania. Dzięki uzupełnieniu programu szkolenia o elementy Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój istotne dla beneficjentów z regionu łódzkiego, nabędziecie Państwo kompleksową wiedzę pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej, która pozwoli oszacować szanse na dofinansowanie oraz wybrać najbardziej interesujące obszary wsparcia.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji pozarządowych, uczelni, jednostek naukowych i badawczych, szkół, instytucji szkoleniowych i edukacyjnych oraz wszelkich innych podmiotów zamierzających korzystać z dofinansowania planowanych projektów z funduszy Unii Europejskiej w Nowej Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone przy użyciu materiałów audiowizualnych, prezentacji multimedialnych, skryptów w formie wykładowej i dyskusyjnej umożliwiającej aktywne uczestnictwo osób szkolonych.

Ramowy program szkolenia:

 1. Nowe Programy Operacyjne realizowane w latach 2014-2020.
 2. Wielkość i struktura dostępnej puli finansowej.
 3. Sposób podziału środków finansowych.
 4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) – m.in. wstępne założenia, obszar wsparcia i typy dofinansowanych przedsięwzięć, charakterystyka potencjalnych beneficjentów, zarys wydatków kwalifikowalnych.
 5. Elementy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Istnieje również możliwość dostosowania zakresu szkolenia do indywidualnych potrzeb uczestników.

CZAS TRWANIA: 8h (1 dzień)

ZAPEWNIAMY:

 • małe grupy (maks. 10 osób)
 • doświadczonych ekspertów z zakresu funduszy unijnych z praktycznym doświadczeniem w realizacji projektów europejskich
 • wyposażone pracownie dydaktyczne
 • materiały szkoleniowe
 • catering (2 przerwy kawowe + obiad)
 • dyplomy ukończenia szkolenia

CENA:

Koszt uczestnictwa w jednym szkoleniu wynosi 300 PLN/ osoba (szkolenie 1-dniowe).

NAJBLIŻSZE DOSTĘPNE TERMINY:

Listopad

25.11.2014

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18.11.2014!


Pliki do pobrania:
Oferta szkolenia (pdf)
Formularz zgłoszeniowy (doc)
Formularz zgłoszeniowy (pdf)
Regulamin szkolenia (pdf) - aktualizacja z dn. 22.10.2014

Serdecznie zapraszamy!