Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, 2.1 RPO Mazowieckiego

czwartek, 04 marca 2021

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków: od 26.03.2021 r. do 30.04.2021 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 6 820 650,00 PLN
  • Planowany wkład własny: 20% kosztów kwalifikowalnych projektu

PRZEDMIOT KONKURSU:

Wsparcie obejmować będzie projekty polegające na zakupie sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Możliwe będzie kwalifikowanie wydatków na doradztwo techniczne lub koszty szkoleń, wyłącznie jeśli są one zapewnione przez dostawcę sprzętu.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są organy prowadzące szkoły podstawowe będące JST funkcjonującymi w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu, natomiast partnerem wnioskodawca może być w dowolnej liczbie projektów.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl