Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Edukacja przedszkolna przedmiotem konkursów europejskich w ramach poddziałania 8. 1. 1.

czwartek, 25 czerwca 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza zamknięty konkurs nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1Edukacja przedszkolna.

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie: 36 210 400,00 zł.

Wkład własny: 15%

 Nabór wniosków: 30 czerwca 2015 r. - 13 lipca 2015 r.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu:

  • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

 

Grupa docelowa:

  •  dzieci w wieku przedszkolnym (3 i 4 lat) oraz ich rodzice/opiekunowie,

  • nauczyciele i pracownicy przedszkoli,

  • przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego (w tym specjalne

    integracyjne) i ich organy prowadzące.

 

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 zł.

 
Szczegółowych informacji zasiegnąć można pod nr tel. 42 239 79 86 lub mailowo:  biuro@forecast.com.pl

Zapraszamy do współpracy !