Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dotacje na rozwój firmy dla MŚP

wtorek, 18 czerwca 2019

Zapraszamy do aplikowania na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.


REGIONALNEY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

DZIAŁANIE II.3: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP

PODDZIAŁANIE II.3.1: INNOWACJE W MŚP

 

INFORMACJE OGÓLNE

 • Termin składania wniosków: 28 czerwca 20-19 r. – 06 września 2019 r.
 • Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 34 355 200 zł
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000,00 zł
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000,00 zł

PRZEDMIOT KONKURSU

 • Typy projektów podlegające dofinansowaniu:
  • wdrożenie wyników prac B+R;
  • wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.
 • Wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie nie może być stosowane w województwie łódzkim lub może być stosowane nie dłużej niż 3 lata (warunek musi być spełniony zarówno dla typu projektu dotyczącego wdrożenia wyników prac B+R, jak i projektów dotyczących wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

PODMIOTY UPRAWNIONE O UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE

 • Konkurs skierowany jest do następujących typów podmiotów Beneficjentów: - Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).


Zapraszamy do kontaktu pod nr 533-300-225!KONKURS NR RPLD.02.03.01.-IP.02-10-055/19

REGIONALNEY  PROGRAM  OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

DZIAŁANIE II.3: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP

PODDZIAŁANIE II.3.1: INNOWACJE W MŚP

 

INFORMACJE OGÓLNE

Termin składania wniosków: 28 czerwca 20-19 r. – 06 września 2019 r.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 34 355 200 zł
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000,00 zł
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000,00 zł

PRZEDMIOT KONKURSU

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

·         wdrożenie wyników prac B+R;

·         wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

 

Wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie nie może być stosowane w województwie łódzkim lub może być stosowane nie dłużej niż 3 lata (warunek musi być spełniony zarówno dla typu projektu dotyczącego wdrożenia wyników prac B+R, jak i projektów dotyczących wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

PODMIOTY UPRAWNIONE O UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE

Konkurs skierowany jest do następujących typów podmiotów Beneficjentów: - Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).