Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

DOTACJA NA INFRASTRUKTURĘ B+R

wtorek, 19 marca 2019

SZANSA DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA UZYSKANIE DOTACJI NA INFRASTRUKTURĘ B+R!

Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR

INFORMACJE OGÓLNE:

Planowany termin składania wniosków: od 11.03.2019 do 30.04.2019

Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 400 000 000,00 PLN

o Dla Mazowieckiego: 50 000 000,00 PLN

o Dla innych województw: 350 000 000,00 PLN

Planowany wkład własny:

w podziale na rodzaje pomocy:

o pomoc regionalną (od 10 % do 70 %),

o pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %),

o pomoc de minimis (od 25 % do 45 %).

PRZEDMIOT KONKURSU:

• Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

• Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.
 


Zapraszamy do kontaktu z nami pod numer 533-300-225!