Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

DOSTĘPNOŚĆ PLUS

czwartek, 14 marca 2019

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu Dostępność Plus dla MŚP:


Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek


INFORMACJE OGÓLNE:

Planowany termin składania wniosków: od 25 marca do 8 maja 2019 r.

Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 50 mln EUR

Planowany wkład własny: 30%

 • Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu:
  • Mikro i małe przedsiębiorstwa:
   • Premia +20%
  • Średnie przedsiębiorstwa
   • Premia +10%
 • Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu:
  • Wg Mapy pomocy regionalnej.

 

 PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE:

• mikro, małe lub średnie firmy (sprawdź definicję).

 

PRZEDMIOT KONKURSU:

 • Celem konkursu Badania na rynek Dostępność plus jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Nowe lub ulepszone produkty powinny istotnie przyczyniać się do zwiększenia ich dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Innowacja produktowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

 

NA CO MOŻESZ PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE?

• Wydatki inwestycyjne:

o Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów

o Zakup nieruchomości

o Roboty budowlane

o Budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal

o Nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne

o Eksperymentalne prace rozwojowe

o Usługi doradcze

 

Zapraszamy do kontaktu z nami pod numer 533-300-225!