Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dostępność - szansą na rozwój!

środa, 29 kwietnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

Planowany termin składania wniosków: od 5 maja 2020 r. do 26 maja 2020 r.
Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 27 000 000,00 zł, w tym:
 • makroregion nr 1 (województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie) — 4 500 000,00 zł;
 • makroregion nr 2 (województwo: lubelskie, mazowieckie) — 6 160 000,00 zł;
 • makroregion nr 3 (województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) — 4 200 000,00 zł;
 • makroregion nr 4 (województwo: łódzkie, opolskie, śląskie) — 5 070 000,00 zł;
 • makroregion nr 5 (województwo dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie) — 7 070 000,00 zł.
Na terenie każdego makroregionu realizowany będzie 1 projekt, co oznacza, że w konkursie wybranych do dofinansowania zostanie maksymalnie 5 projektów.

Planowany wkład własny: 0%

PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, których realizacja pozwoli na aktywizację przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • przedsiębiorcy;
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.);
 • organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1809);
 • organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.);
 • organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.).

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny.

GRUPA DOCELOWA:

Uczestnikami projektu są przedsiębiorcy (i ich pracownicy) mający siedzibę (zgodnie z dokumentem rejestrowym) na terenie makroregionu, którego dotyczy projekt. Co najmniej 70% uczestników stanowić będą przedsiębiorcy mający siedzibę w makroregionie, na terenie którego realizowany jest projekt lub pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach mających siedzibę  w makroregionie, na terenie którego realizowany jest projekt.
Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl