Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na udział w imprezach targowych dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego!

poniedziałek, 25 listopada 2019

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków:  od 29 listopada 2019 r. do 30 grudnia 2019 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  43 865 000,00 zł
  • Planowany wkład własny: 15%

PRZEDMIOT KONKURSU:

Typ projektu podlegający dofinansowaniu:

  • wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Konkurs skierowany jest do następujących typów podmiotów (Beneficjentów):

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do składania wniosków!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl