Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie dla NGO na rzecz walki z COVID-19!

wtorek, 28 kwietnia 2020

Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe chcące pozyskać dofinansowanie w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19. Organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizację zadań publicznych, które pomogą przeciwdziałać epiemii koronawirusa. Pula środków przeznaczona na nabór wynosi 300 000 zł.

 

Składane oferty mogą dotyczyć zadań realizowanych w następujących obszarach:

 • wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
 • kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
 • polityka społeczna,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • kultura fizyczna i sport,
 • turystyka i krajoznawstwo,
 • ochrona środowiska,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 • działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa
  i ochrony ludności.


Kwota dotacji nie może być mniejsza niż 1 000 zł i nie większa niż 5 000 zł. Nabór ofert zostanie zakończony z chwilą rozdysponowania całej puli pieniędzy przeznaczonej na realizację zadań.Zapraszamy do składania wniosków! 
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl