Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

poniedziałek, 11 marca 2019

Design dla przedsiębiorców to program, którego celem jest upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami. W ramach podziałania dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa - wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt.

OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I

DZIAŁANIE 2.3 PROINNOWACYJNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

PODDZIAŁANIE 2.3.5 DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

INFORMACJE OGÓLNE:

• Planowany termin składania wniosków:

o dla rundy I – od 4 marca 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r.,

o dla rundy II – od 16 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.

• Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:

o zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 3 515 000,00zł

o zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie - 46 485 000,00 zł

• Planowany wkład własny: 15%

PRZEDMIOT KONKURSU:

• Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami. W ramach poddziałania dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa - wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE:

• Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski poza Polską Wschodnią (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim).

 
Zapraszamy do kontaktu z nami pod numer 533-300-225!