Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Internacjonalizacja MŚP, 1.2 POPW!

poniedziałek, 08 marca 2021

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków: od 07.04.2021 r. do 27.05.2021 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 50 000 000 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi w przypadku pomocy de minimis 85% kosztów kwalifikowalnych. Natomiast w przypadku kategorii pomocy publicznej maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl